کالَندز بِلاگ
مرور رده

مد و پوشاک

تیپ دانشجویی

تیپ دانشجویی باید با تیپ های دیگر مناسبت ها متفاوت باشد به این خاطر که یک دانشجو در جایگاه خاصی از جامعه قرار دارد و با سبک پوشش خود طرز فکر خودش را نشان می…