کالَندز بِلاگ

نسخه ها

در این صفحه سعی شده تا آپدیت هایی که در سایت کالَندز انجام میشود به صورت همگانی منتشر شود. لازم به ذکر است این آپدیت ها تنها شامل مواردی هستند که مربوط به خروجی سایت و رابط کاربری میباشد.

نسخه 0.5 :

 • شروع به کار بخش بلاگ
 • بهبود ساختار لینک ها

نسخه 0.6 :

 • بهبود کیفیت تصاویر
 • افزایش سرعت سایت
 • راه اندازی بخش ارتباط با ما
 • راه اندازی بخش گزارشات

نسخه 0.7 :

 • بهبود تجربه کاربری
 • اضافه شدن منوی هوشمند
 • اضافه شدن منوی هوشمند موبایل
 • بهبود سرعت سایت

نسخه 0.8 :

 • اضافه شدن بخش جستجوی هوشمند
 • اصلاح لینک های شکسته
 • افزودن سیستم اصلاح خودکار اصلاح لینک شکسته