فلوت کلیددار یاماها مدل YFL-272

فلوت کلیددار یاماها مدل YFL-272

Yamaha YFL-272 Flute