فلوت پیکولو  یاماها مدل YPC-32

فلوت پیکولو یاماها مدل YPC-32

Yamaha YPC-32 Piccolo Flute