مجموعه آماده کاشت می اند پلنتا گیاه جعفری

مجموعه آماده کاشت می اند پلنتا گیاه جعفری

Me And Planta Parsley Gardening Pack
ویژگی های محصول :
  • قابلیت آویزان کردن: ندارد
  • زه کش: دارد
  • زیر گلدانی: دارد