میز تلفن برنزی

توضیحات محصول :

میزهای تلفن دوطبقه و یک طبقه برنزی
میزهای تلفن یک طبقه و دوطبقه برنزی در ابعاد مختلف قیمت یک طبقه از 850تومن تا بک میلیون و دو طبقه تا 1,میلیونو چهارصد متغیره مناسب تلفن وسائل تزیینی سرویس سماور

  • مشخصات
  • نظرات کاربران
  • محصولات دیگر فروشنده